Informujemy, że z dniem 11.05.2020 r. nastąpi zmiana cennika firmy Graf.

 

Jak przekazał dostawca, korekta cen uwzględnia w części wzrost kosztów, w tym energii elektrycznej o 50%. Technologia produkcji zbiorników metodą wydmuchu w całości oparta jest na energii elektrycznej. Zmiana cen nie uwzględnia natomiast osłabienia złotego do Euro.