Informujemy, że z dniem 01.05.2020 r. ponownie zmienią się wszystkie cenniki produktów Danfoss, które mają cenę katalogową wyrażoną w złotówkach. Zmiana wyniesie +5%. Wzrost ten, nie dotyczy cen produktów wyrażonych w EUR, które pozostają bez zmian.