Informujemy, że z dniem 1 lipca 2019 roku wprowadzony zostaje nowy cennik produktów Reflex. Podwyżka cen dotyczy wyłącznie niektórych pojemnościowych podgrzewaczy wody Storatherm Aqua i zasobników buforowych Storatherm Heat marki Reflex. Zmiana wyniesie od kilku do kilkudziesięciu procent.