nformujemy, że od dnia 02.04.2019 r. zacznie obowiązywać nowy cennik produktów firmy Apator Powogaz. Średnia podwyżka cen wynosi 1,7%.

Dodatkowo dokonano zmian w ofercie jak niżej:

a)  wycofanie wykonań wodomierzy z nadajnikami NK, NO, NKO (nie dotyczy wodomierzy JS-NK DN15-20 i wodomierzy WS-NK i WM-NK). W przypadku, gdy istnieje potrzeba użytkowania wodomierza z nadajnikiem/nadajnikami, należy zamówić wodomierz w wersji przystosowanej do nadajnika/nadajników (-NKP; -NKOP)  plus oddzielnie zamówić nadajnik do samodzielnego montażu;

b)  wycofanie wykonań wodomierzy przystosowanych do kontaktronowych nadajników impulsów z impulsowaniem innym niż wskazany standard lub opcja;

c)  wycofanie z oferty:
·    wodomierza MWN (T50 i T130) w następującym wykonaniu: PN25; DEMI; owierceniu JIS; średnicy DN500 i IP68 (w wykonaniu bez nadajnika NK),
·    wodomierza typu JM,
·    przepływomierza Floqua,
·    miernika impulsów IZM Multipulse,
·    wybranej armatury do wodomierzy i ciepłomierzy.