Informujemy, że z dniem 01.04.2019 r. wejdzie w życie nowy cennik produktów firmy Jeremias. Obecne ceny katalogowe zostaną zwiększone o 6%, a następnie zostaną one zaokrąglone do pełnych kwot.

Podwyżka nie dotyczy produktów z grup towarowych EW-PP i TWPL.