Informujemy, że z dniem 01.04.2019 roku nastąpi zmiana cennika Conex Banninger.