Z przyjemnością informujemy, iż w kwietniu 2019 r. wznowiliśmy program ubezpieczenia OC dla produktów marki concept, QIK i Viteco, którym objęte są szkody powstałe w wyniku błędnego montażu tych produktów, z możliwością zgłaszania roszczeń w okresie do 10 lat. 

Polisa OC obejmująca szkody osobowe, rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności i mienia oraz zabezpiecza instalatorów przed ryzykiem w zakresie szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego wykonania instalacji. 

Programem ubezpieczeniowym OC zostało objętych ponad 150 firm instalacyjnych posiadających status Partnera programu PIK,  które w roku 2018 w akcji QIK i Viteco uzyskały powyżej 3500 punktów PIK. Dla ubezpieczonych Partnerów zostały wydrukowane certyfikaty potwierdzające ubezpieczenie OC, które zostały rozesłane bezpośrednio pocztą z wiosenną edycją Biuletynu IK. 

Program ubezpieczenia OC realizowany jest już od kilku lat przez Instal-Konsorcjum w porozumieniu z Polską Kancelarią Brokerską i towarzystwem ubezpieczeniowym Ergo Hestia. Łączna suma gwarancyjna wynosi 200000 zł, a dla jednego zdarzenia została powiększona w tym roku również do kwoty 200000 zł. 

Warunkiem kontynuacji uczestnictwa lub zakwalifikowana się do programu ubezpieczeniowego od kwietnia 2020 roku będzie realizacja minimum 3500 punktów PIK w tegorocznych akcjach concept, QIK i Viteco, co przekłada się na ok. 25-30 tys. zł obrotu netto zrealizowanego przez Partnera. 

Treść polisy, która obowiązuje od 01.04.2019 do 31.03.2020 r., formularz zgłoszenia szkody i ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są do pobrania za pośrednictwem hurtowni Instal- Konsorcjum, a także po zalogowaniu się w serwisie internetowym programu PIK pod adresem partner.ik.pl. 

Jednocześnie przypominamy, że firmy, które nie zakwalifikowały się do programu, mają możliwość ubezpieczenia się na preferencyjnych warunkach w zakresie odpowiedzialności cywilnej za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej ubezpieczenia.ik.pl. Zachęcamy do korzystania z zamieszczonej tam oferty. 

 

b_250_250_16777215_00_images_porady_IK_certyfikat_Instalatora_2019_rgb.jpg