Czytaj więcej...

Na rynku możemy wyróżnić nowoczesne rozwiązania systemowe, spełniające wysokie wymagania jakości i bezpieczeństwa użytkowania. Jednym z takich systemów są pompy ciepła z kompletem urządzeń peryferyjnych służących przechowywaniu i transmisji ciepła.

Czytaj więcej...

Proponujemy kilka praktycznych uwag przydatnych podczas instalowania pomp ciepła solanka–woda.Najbardziej popularnym i tym samym możliwym do wykonania przez wszystkich wykonawców dolnym źródłem dla pompy ciepła solanka-woda jest kolektor poziomy. Rozróżnia się ich dwa rodzaje: pętlicowy i spiralny.

Czytaj więcej...Kontynuując tematykę dotyczącą pomp ciepła, przedstawiamy ogólne zasady doboru pomp ciepła solanka-woda, które są również już dziś dość powszechnie stosowane w instalacjach grzewczych oraz doborem kolektora poziomego.

Czytaj więcej...

Pompy ciepła powietrze-woda są już dość powszechnie stosowane w instalacjach grzewczych. mogą być stosowane zarówno do instalacji centralnego ogrzewania jak i przygotowania c.w.u. lub podgrzewu wody basenowej.