Czytaj więcej...

Podwojenie tempa renowacji w celu ograniczenia emisji, przyspieszenia modernizacji i ograniczenia ubóstwa energetycznego

Komisja Europejska opublikowała kilka dni temu swoją strategię tzw. fali renowacji mającą na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Komisja dąży do co najmniej podwojenia wskaźników renowacji w ciągu najbliższych dziesięciu lat i dopilnowania, aby renowacje prowadziły do większej efektywności energetycznej budynków i efektywnego wykorzystania zasobów. Poprawi to jakość życia ludzi mieszkających w budynkach i korzystających z nich, ograniczy emisje gazów cieplarnianych w Europie, sprzyjały cyfryzacji i poprawiały ponowne wykorzystanie i recykling materiałów. W efekcie, do 2030 r. mogłoby zostać wyremontowanych 35 mln budynków i zostałoby stworzonych do 160 000 dodatkowych miejsc pracy w „zielonym” sektorze budowlanym.

Czytaj więcej...

W ramach Akademii IK dla Profesjonalistów zapraszamy do udziału w webinarium Viteco z zakresu przepisów ppoż. dla instalacji fotowoltaicznych powyżej 6,5 kW. 

Czytaj więcej...

W ramach Akademii IK dla Profesjonalistów zapraszamy do udziału w webinarium na temat urządzeń Viteco do uzdatniania wody. 

Czytaj więcej...

Zapraszamy do lektury jesiennej edycji Biuletynu Instal-Konsorcjum. Poniżej został zamieszczony do pobrania e-Biuletyn w wersji elektronicznej.

Czytaj więcej...

W ramach Akademii IK dla Profesjonalistów zapraszamy do udziału w kolejnym webinarium FLOWAIR na temat zalet kurtyn powietrznych Slim i nagrzewnic wodnych LEO.

Termin: środa 30 września 2020 r. o godz. 11.00

Czytaj więcej...

W miesiącu maju br. ogłosiliśmy konkurs fotograficzno-filmowy na najlepsze relacje zdjęciowe i filmowe z prac wykonywanych przez naszych instalatorów w zakresie pomp ciepła i fotowoltaiki Viteco!

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w kolejnym webinarium na temat nowości w ofercie systemu instalacyjnego QIK i aspektów montażowych,