2
1
2
2
1
2

Już dziś przygotuj się na Black Friday i kup termostaty Danfoss Eco! 

Danfoss Eco™ za 99 zł netto

PRODUKTY:

 Danfoss Eco™ Bluetooth

• 014G1001

• 014G1105

TERMIN PROMOCJI: 23-30 listopada 2018

WARUNKI PROMOCJI:

• Promocją objęte są termostaty Danfoss Eco™, które zostaną odsprzedane Państwa klientom

• Na podstawie udokumentowanej odsprzedaży przygotujemy fakturę korygującą cenę termostatu do 99 zł netto za sztukę

• Przez udokumentowaną odsprzedaż rozumie się rejestr sprzedaży asortymentu w sztukach w danym okresie. Danfoss nie prosi o dane osobowe nabywców

• Liczba odsprzedanych termostatów do jednego klienta powinna wynosić 3 lub jej wielokrotność

• Należy wskazać numer faktury, do której Danfoss wystawi korektę

• Data wskazanej faktury do korekty nie może być wcześniejsza niż 1 maja 2018 r.

• Na zgłoszenia czekamy do 14 grudnia 2018 r.

 

PRZYKŁAD:

1. Dystrybutor Danfoss kupił w sierpniu 2018 roku 10 termostatów Danfoss Eco™ w cenie 124,2 zł netto* każdy (*aktualna cena katalogowa 207 zł netto, rabat 40%).

2. W terminie 23-30 listopada 2018 instalator kupił u dystrybutora Danfoss 6 termostatów Danfoss Eco™.

3. Dystrybutor zgłasza Danfoss (zestawienie sprzedaży), że w okresie 23-30 listopada odsprzedał 6 termostatów Eco™.

4. Danfoss koryguje fakturę wystawioną dystrybutorowi ze 124,20 zł do 99 zł netto za każdą sztukę Danfoss Eco™.

5. Dystrybutor otrzymuje zwrot w wysokości 151,2 zł za 6 odsprzedanych termostatów.

 

Osoby zainteresowane promocją, wyżej opisanej akcji wśród swoich klientów, proszone są o kontakt. Udostępnimy Państwu materiały takie jak np. zdjęcia produktu i aplikacji.

www.danfoss.pl

 

b_250_250_16777215_00_images_promocje_danfos-eco-promo.jpg