Czytaj więcej...

Nieodzownym elementem życia każdego współczesnego człowieka jest higiena osobista. Do celów utrzymania tej higieny niezbędna jest woda w znaczeniu technicznym nazywana c.w.u., czyli ciepła woda użytkowa.

Czytaj więcej...Zapraszamy do zapoznania się z poradami na temat doboru kotłów węglowych w zależności od powierzchni pomieszczeń ogrzewanych oraz sprawności instalacji oraz strefy klimatycznej.

Poprawność połączenia zaprasowywanego, nie jest związana tylko z dobrze przygotowaną końcówką rury tzn. wykalibrowaną. Na jakość połączenia może wpłynąć w dużej mierze stan techniczny cęg prasujących. Jakość szczęk można ocenić na odstawie kilku parametrów. Pierwszym z nich jest data produkcji wybijana na każdej z cęgów i tak dla firmy Rems system oznaczania prezentuje się następująco:

Czytaj więcej...

Na rynku możemy wyróżnić nowoczesne rozwiązania systemowe, spełniające wysokie wymagania jakości i bezpieczeństwa użytkowania. Jednym z takich systemów są pompy ciepła z kompletem urządzeń peryferyjnych służących przechowywaniu i transmisji ciepła.