Czytaj więcej...

Na mocy zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dopuszcza się do stosowania łączenie przewodów instalacji gazowych w budynkach innymi sposobami niż tylko za pomocą złączek gwintowanych lub lutowanych lutem twardym, jak to było dotychczas.

Czytaj więcej...Armatura Ideal Standard spełnia najwyższe europejskie standardy. Zalicza się do niej: armatura umywalkowa, natryskowa, wannowa, bidetowa, kuchenna, ale także armatura bezdotykowa, przyciskowa, termostatyczna, jendo uchwytowa oraz armatura specjalistyczna dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci i osób starszych.

Czytaj więcej...

Grzałki elektryczne to obecnie jeden z najlepszych sposobów zapewnia komfortu grzewczego w mieszkaniach w ciągu całego roku. Szybko rozwijający się rynek dostarcza coraz to nowsze modele, zaspokajające często bardzo wyszukane potrzeby nabywców.

Czytaj więcej...

Choć mamy za sobą dopiero pierwszy kwartał 2010 roku, niektórzy z naszej branży już mają na koncie godne uwagi sukcesy. Firma Valvex – polski producent armatury sanitarnej i instalacyjnej – początek roku może zaliczyć do bardzo udanych.

Czytaj więcej...

Systemy solarne Viteco przeznaczone są do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz podgrzewu wody basenowej. Mogą występować w zestawach solarnych stanowiąc komplet dobranych optymalnie urządzeń lub samodzielnie, jako rozwiązania o indywidualnych cechach i przeznaczeniu. Systemy solarne mogą, wraz z innymi urządzeniami z oferty Viteco, stanowić kompletny system grzewczy zarówno do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, jak i centralnego ogrzewania.

Czytaj więcej...

BSS Hydrolink to nowoczesny system odczytu i ewidencji poboru wody z instalacji opartej na wodomierzach typu GSD8-RFM. Rozwiązanie pozwala na dwie możliwości transmisji – radiową oraz magistralową (przewodową). Oba warianty umożliwiają odczyt wszystkich wodomierzy w jednymczasie, bez absorbowania użytkownika.

Czytaj więcej...

Kolekcja stworzona przez wielokrotnie nagradzanego włoskiego projektanta Franco Bertoli. Zapewniające wygodę użytkowania gabaryty naszych wyrobów oraz niewidoczne mocowania podkreślają czystość wzornictwa. 

Czytaj więcej...

Wielu inwestorów rezygnuje z tradycyjnej instalacji centralnego ogrzewania poszukując rozwiązań niewidocznych dla oka. Takie możliwości daje zastosowanie grzejników  kanałowych. 

Czytaj więcej...

System instalacyjny QIK obejmuje elementy pozwalające na wykonanie instalacji wody ciepłej, zimnej oraz instalacji c.o., jak również ogrzewania podłogowego.

Czytaj więcej...

W poprzednim numerze Biuletynu zaprezentowane zostały podstawowe elementy systemu instalacyjnego QIK. W bieżącym numerze przedstawiamy produkty uzupełniające systemu QIK, którymi są zawory mieszające, wymienniki płytowe oraz zawory kulowe.